Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA"Bio-Venta" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Rapšu eļļas spiešanas ceha pārbūve, Ziemeļu iela 21F, Ventspilī, būvuzraudzība”.
Kontaktpersona:
Sergejs Bardukovs
Tālrunis:
29634184
E-pasts:
konkurss@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.06.2024
Pievienotie dokumenti: