Bio-Venta ir veiksmīgi izgājusi ISCC pārsertifikācijas auditu

Bio-Venta ir veiksmīgi izgājusi ISCC pārsertifikācijas auditu un saņēmusi jaunu sertifikātu Nr. EU-ISCC-Cert-LV227-00000135, kas spēkā no 02.04.2023. - 01.04.2024. Izdotais sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā saražotā biodīzeļdegviela atbilst ISCC (International Sustainability and Carbon Certification – Starptautiskā Ilgtspējas un Oglekļa Sertifikācija) sistēmas noteiktajiem kritērijiem – tas nozīmē, ka biodegviela iegūta no izejvielām, kuru audzēšanā un ieguvē ņemti vērā ilgtspējības kritēriji.

ISCC ir pasaulē pirmā valstu līmenī atzītā sertificēšanas sistēma, kas vienoti ir piemērojama visām lauksaimniecības izejvielām (tradicionāli enerģijas ražošanā izmanto rapsi, kviešus, rudzus, cukurbietes, cukurniedres, kukurūzu, soju vai palmu eļļu). ISCC sistēma dokumentē ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas ķēdi visā pievienotās vērtības radīšanas procesā – sākot no tīruma,noliktavas, eļļas spiestuves, attīrīšanas un biodegvielas ražošanas līdz pat gala produkta pasūtītājam. Ja agrāk sarežģītajā piegādes ķēdē nebija iespējams noteikt rapša sēklas vai sojas pupiņas izcelsmi, kas kā gala produkts pildīja transportlīdzekļa degvielas tvertni, tad šobrīd, ievērojot ilgtspējīgas attīstības kritērijus, ikvienā ražošanas posmā ir iespējams veikt sertificētā izejmateriāla izsekojamību.

ISCC fokusējas uz:

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu;
ilgtspējīgu lauksaimniecības platību apsaimniekošanu;
dabīgās dzīves telpas aizsargāšanu;
sociālo ilgtspējību.