SIA Bio-Venta ir veiksmīgi pabeigusi ISCC pārsertifikācijas auditu

SIA Bio-Venta ir veiksmīgi pabeigusi ISCC pārsertifikācijas auditu, un saņēmusi jaunu ISCC sertifikātu

SIA Bio-Venta ir veiksmīgi pabeigusi ISCC pārsertifikācijas auditu, un saņēmusi jaunu ISCC sertifikātu Nr. EU-ISCC-Cert-LV227-00000395, kas ir spēkā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2025. gada 1. aprīlim.

Šis sertifikāts apliecina, ka mūsu uzņēmuma ražotā biodīzeļdegviela atbilst ISCC (International Sustainability and Carbon Certification – Starptautiskā Ilgtspējas un Oglekļa Sertifikācija) sistēmas noteiktajiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka mūsu biodegviela tiek iegūta no izejvielām, kuru audzēšanā un ieguvē tiek ņemti vērā ilgtspējības principi.

ISCC ir pasaules pirmā valsts mēroga atzītā sertificēšanas sistēma, kas vienoti attiecas uz visām lauksaimniecības izejvielām, tostarp rapšiem, kviešiem, rudziem, cukurbietēm, cukurniedrēm, kukurūzu, soju un palmu eļļu, ko tradicionāli izmanto enerģijas ražošanā. ISCC sistēma dokumentē ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas ķēdi visos procesa posmos, sākot no lauka līdz gala produkta piegādei. Tagad, ievērojot ilgtspējīgas attīstības kritērijus, ir iespējams nodrošināt sertificētu izejmateriāla izsekojamību katrā ražošanas posmā.

ISCC koncentrējas uz:

  • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu;
  • Ilgtspējīgu lauksaimniecības platību apsaimniekošanu;
  • Dabīgās dzīves telpas aizsardzību;
  • Sociālo ilgtspējību.